Lastensuojelun asiakasmäärä kasvanee kiireen myötä

Suomalaiset lapset ja nuoret kasvavat yhä kiireisemmässä ja entistä nopeammin muuttuvassa yhteiskunnassa.Sosiaalityön professori Tarja Pösö Tampereen yliopistosta sanoo STT:lle, että perherakenteet muuttuvat, aikuiset ovat väsyneitä työn tai sen puutteen takia ja lasta hoivaavat sekä kasvattavat yhteisöt ovat yhä tiukemmilla resurssien vähenemisen takia. Lapselle ja hänen tarpeilleen jää entistä vähemmän aikaa.Lastensuojelun asiakasmäärien kasvussa voi Pösön mukaan kuitenkin olla kyse myös siitä, että lastensuojelu toimii nykyisin aikaisempia vuosikymmeniä aktiivisemmin.Yhä useampi kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi päätyy perhehoidon sijaan laitokseen, kertoo tuore Helsingin Sanomat. Neljä kymmenestä sijoitetusta lapsesta päätyy perheeseen. Vielä 1986 kuusi kymmenestä päätyi perhehoitoon. Laitoshoidon osuuden kasvu johtuu mm. siitä, että sijaisperheistä on pulaa.Toisaalta perheen ja laitoksen välimuodot, ammatilliset perhekodit, ovat lisääntyneet.