Lääkäriliitto arvostelee WHO:ta sars-raportoinnista

Maailman lääkäriliitto arvostelee Maailman terveysjärjestöä WHO:ta sars-epidemiaan liittyneestä raportoinnista. Helsingissä pidetty liiton yleiskokous kehotti WHO:ta parantamaan vastaisuudessa menetelmiä, joilla reagoidaan sars-kuumeen kaltaisiin maailmanlaajuisiin epidemioihin.Lääkärit ovat sitä mieltä, ettei WHO tarpeeksi ajoissa ottanut lääkäreitä mukaan epidemian torjuntaan. Liitto esittää etenkin kenttätyöntekijöille mahdollisimman nopeasti jaettavaa tietoa ja tosiseikkoja. WHO:ta patistetaan myös selvittämään luotettavat tuote- ja tarviketoimittajat, jotta epidemioissa kyettäisiin tehokkaasti takaamaan potilaiden ja hoitohenkilökunnan turvallisuus.Maailman lääkäriliitto on päättänyt laatia terveysvaaroja koskevan tiedotussuunnitelman, joka kattaa viestiyhteydet, suojaustoimet, parhaat diagnostiikka- ja hoitokäytännöt sekä tosiseikkoihin perustuvat matkustussuositukset epidemioiden varalta.