Ihalainen Emu ratkaisuista:Voivat lisätä Itämeri-yhteistyötä

SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen (sd.) katso, että Ruotsin liittyminen Emu-maiden joukkoon olisi lisännyt Pohjoismaiden painoa talouspoliittisessa EU-päätöksenteossa ja sillä olisi ollut myös myönteisiä vaikutuksia Suomen ja Ruotsin väliseen kauppaan. Kielteinen kanta talous- ja rahaliittoon liittymiseen ei Ihalaisen mukaan aiheuta dramaattista muutosta Suomen ja Ruotsin välille, vaan merkitsee nykytilanteen pysymistä ennallaan.Ruotsin jättäytyminen Emun ulkopuolelle voi Ihalaisen mukaan kuitenkin merkitä pohjoismaisen yhteistyön jonkinlaista uudelleen asemoitumista Euroopassa, kun Itämeren alueen yhteistyö samalla vahvistuu.Kehitystä voi Ihalaisen mukaan vahvistaa Viron selkeä päätös liittyä EU:n jäseneksi.Ihalainen sanoo uskovansa, että Virosta tulee EU:ssa Suomelle hyvä yhteistyökumppani. Yhteistyön tiivistäminen edellyttää, että Virossa ja Suomessa toimitaan jatkossa yhteisten EU-säädösten mukaisesti.Suomen osalta tärkeää on varautua työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen siirtymävaiheessa liittyviin mahdollisiin häiriöihin, mikä edellyttää, että myös uusi ulkomaalaislaki saadaan voimaan ennen vappua 2004.