Enestam tutustui Merenkurkun maailmanperintöhankkeeseen

Merenkurkun maailmanperintöhakemuksen sisältöä, nykytilannetta ja merkitystä alueelle on esitelty tänään ympäristöministeri Jan-Erik Enestamille (r.). Hankkeen valmistelusta vastaavat Länsi-Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus ja Pohjanmaan liitto.Hankemuksen perusteena ovat Merenkurkun arvokas geologia eli maankohoaminen sekä mannerjään jälkeensä jättämät jäljet. Suomen puoleista Merenkurkkua aiotaan esittää liitettäväksi Ruotsin Höga Kustenin maailmanperintöalueeseen.Hakemus toimitetaan ympäristöministeriöön jatkovalmistelua varten ensi vuoden keväällä. Tavoitteena on, että Merenkurkun maailmanperintöhakemus liitteineen voitaisiin jättää YK:n kulttuuri- ja tiedejärjestölle Unescolle viimeistään helmikuun alussa vuonna 2005.