Perheolot ovat ratkaisevia nuorten hyvinvoinnissa

Nuorten hyvinvoinnin eroja selittävät pikemminkin perheolot kuin kuntien ominaisuudet. Tällaiseen melko huojentavaan tulokseen tultiin Stakesin nuorten hyvinvoinnin kuntaerotutkimuksessa, jossa tutkittiin kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten eroja terveydessä ja terveyskäyttäytymisessä.Tuloksen mukaan lähikuntien välillä nuorten hyvinvoinnin erot ovat suuriakin, mutta suurempien alueiden välillä pääosin pieniä. Kunnasta riippuvaa vaihtelua löytyi ainoastaan nuuskan ja laittomien huumeiden kokeilussa sekä ravitsemuksessa.Esimerkiksi laittomia huumeita ainakin kerran kokeilleiden joukko oli suurin yhtenäisellä alueella Uudeltamaalta ja Kymenlaaksosta aina Jyväskylän seudulle saakka. Sitä vastoin Pohjanmaalla, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Keski-Suomessa oli vähemmän huumeiden kokeilua ja tupakointia.Erikoistutkija Sakari Karvosen mukaan kuntien väliset erot johtuvat lähinnä siitä, että kunnissa asuu erilaisia nuoria ja heidän erilaisia perheitään. Terveyskäyttäytymisen eroja tuottavat lähinnä erilaiset elinolot ja perhetausta sekä koulu.Hyvinvointitutkimuksessa oli mukana 266 kuntaa.