Kotimaa

Päihdeongelmat näkyvät vankiloissa

Alkoholi on monin tavoin yhteydessä rikollisuuteen. Alkoholi- ja huumeongelmat ovat selvästi näkyvissä myös suomalaisissa vankiloissa.Vankien terveydenhuollon kehittämistä selvittäneen työryhmän mukaan tutkitusta vankijoukosta 39 prosentilla oli alkoholiriippuvuus. Työryhmän käsitys oli kuitenkin, että alkoholiriippuvuuden esiintyvyys olisi tosiasiassa kuitenkin tätä suurempi.Toisaalta huumeongelmat ovat selvästi lisääntyneet vankien keskuudessa. Viime vuonna haitallista huumeiden käyttöä tai huumausaineriippuvuutta katsottiin olevan jopa 46 prosentilla vangeista.Vankien alkoholin kulutus on tutkimusten mukaan ollut vapaudessa huomattavan runsasta. Jo ensi kertaa vankilaan joutuneet käyttivät iästä riippumatta paljon alkoholia. Muuttuminen varsinaisiksi suurkuluttajiksi näytti tapahtuneen ensimmäisen ja toisen vankilaan joutumisen välisenä aikana.Osittain vankien alkoholi- ja huumeongelmien yleisyys määräytyy vankirakenteesta. Viime vuonna vangeista 39 prosenttia oli väkivaltarikoksista tuomittuja, omaisuusrikoksista tuomittuja oli 25 prosenttia.