Pohjoismaiden oltava esimerkillisiä liikenteessä

Pohjoismailla on erityisen suuri vastuu liikennekuolemien puolittamisessa vuoteen 2010 mennessä EU:n tavoitteen mukaisesti. Liikenneturva ja sen pohjoismaisten sisarjärjestöjen muodostama yhteistyöelin Nordiskt Trafiksäkerhetsråd (NTR) toteavat julkilausumassaan, että liikenneturvallisuus on Pohjoismaissa keskimäärin huomattavasti parempi kuin muissa EU-maissa, mikä velvoittaa toimimaan esimerkillisesti.Rovaniemellä vuosikokoustaan pitäneen NTR:n mukaan EU-komission liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelmassa painotetaan hyvien esimerkkien hyödyntämisen tärkeyttä. Järjestön mukaan Pohjoismailla on tässä suhteessa erityisen paljon annettavaa. Samalla NTR toivoo, että vuosikymmenien hyvä kehitys jatkuisi liikenteen yhä kasvaessa. Se vaatii järjestön mukaan erittäin kunnianhimoisia satsauksia poliitikoilta, viranomaisilta ja yrityksiltä sekä jäsenjärjestöltä itseltäänkin.