Liikuntavammaisen koululaisen elämä ei ole esteetöntä

Itä-Suomessa on edelleen liikuntavammaisia lapsia, jotka kohtaavat fyysisiä esteitä niin kotona kuin koulussakin. Koulunkäyntiin liittyvät mahdollisuudet ovat kuitenkin laajentuneet, asumisolot kohentuneet ja uudet apuvälineet helpottavat lasten elämää, todetaan tuoreessa tutkimuksessa.Liikuntavammaisten 7-16-vuotiaiden oppilaiden opetus-, kuntoutus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja selvitettiin koko Itä-Suomen läänin kattaneessa tutkimuksessa vuosina 1998-1999. Kohderyhminä olivat kaikki perheet, joissa on peruskouluikäinen liikuntavammainen, Kelan hoitotukea saava lapsi. Tutkimuksen yhteenveto esitellään Stakesin Esteetöntä elämää vai korkeita kynnyksiä -raportissa.Fyysisiä esteitä enemmän tutkimuksessa nousevat esille perheiden henkiseen ja taloudelliseen hyvinvointiin liittyvät uhat ja tasa-arvon toteutumattomuus. Tutkimuksen mukaan yhteiskunnan palvelut eivät täysin vastaa toimintakyvyltään erilaisten käyttäjien tarpeita. Lisäksi mm. kuntoutuksessa on alueellisia eroja.Tutkimuksen ovat tehneet lastenneurologian erikoislääkäri Tuula Kiviranta ja integraatio-opettaja Kristiina Jokinen.