Iskukykytutkimuksesta perusta puolustusselonteolle

Pääesikunnan iskukykytutkimuksessa päädytään todennäköisesti yhden tai kahden uuden asejärjestelmän yhdistelmään ja eri sovellutuksiin. Taisteluhelikopterien kanssa puolustusvoimien 2010-luvun materiaalihankinnoissa kilpailevat mm. Hornet-hävittäjien täsmäaseet, kuten ohjus- ja liitopommit.Vuonna 2001 aloitetulla Iskukykytutkimuksella rakennetaan perustaa vuoden 2004 puolustuspoliittiselle selonteolle. Pääesikunnassa on parhaillaan käynnissä laskennat ja vertailut viiden eri asejärjestelmän kustannustehokkuudesta huomioiden niille suunniteltu 30 vuoden elinjakso.Eversti Markku Lainevirta pääesikunnan maavoimaosastosta painottaa, ettei mitään päätöksiä suositeltavan asejärjestelmän suhteen ole tässä vaiheessa tehty, vaan kaikki ovat edelleen "pöydällä".