Nuorten vakava masennus melko yleistä

Nuorten vakava masennus on tuoreen väitöksen mukaan melko yleistä. Psykiatrian alaan kuuluvassa helsinkiläisessä väitöstutkimuksessa havaittiin, että 15-19-vuotiaista nuorista reilut viisi prosenttia ja 20-24-vuotiaista nuorista aikuisista lähes joka kymmenes kärsii vakavasta masennuksesta.Linnea Haarasillan väitöksessä tutkittiin noin tuhannen 15-24-vuotiaan terveyttä vakavan masennuksen, depressioon liittyvän alkoholin ja tupakan käytön, muiden sairauksien sekä terveyspalvelujen käytön osalta. Väitöksen perusteella suurin osa masentuneista nuorista kokee, että masennus vaikuttaa selvästi heidän toimintakykyynsä.- Pitkäaikaissairauksien, kuten astman ja allergioiden, ja depression todettiin esiintyvän yhdessä. Depressiosta kärsivät nuoret raportoivat enemmän koulupoissaoloja ja kokivat terveydentilansa useammin alentuneeksi kuin ei-masentuneet nuoret, väitöksessä mainitaan.Masentunut nuori vaaransi niin ikään ei-masentuneeseen ikätoveriinsa verrattuna selkeästi useammin terveytensä esimerkiksi tupakoimalla.