JSN:n Söderman toivoo medialta matalaa oikaisukynnystä

Julkisen sanan neuvoston (JSN) puheenjohtajaksi nimitetyn Jacob Södermanin mielestä tiedotusvälineiden eettinen itsesääntely toimii Suomessa hyvin. Jopa niin hyvin, että Söderman sanoo ymmärtävänsä, miksi tuomioistuimilla on kiusaus käyttää Journalistin ohjeita ja niiden toteutumista valvovan JSN:n päätöksiä tukenaan. Huolimatta siitä, että Journalistin ohjeissa määritellyt hyvän journalistisen tavan perusteet on tarkoitettu vain joukkoviestinten omaan käyttöön, viime aikoina myös tuomioistuimet ovat alkaneet käyttää niitä ja JSN:n ratkaisuja yhä useammin tuomioidensa perusteena.Journalistin ohjeet ovat lakeja selvästi yksityiskohtaisempia ja sisällöllisesti vaativampia. Viime vuonna niiden toteutumista valvovaan Julkisen sanan neuvostoon tehtiin kaikkiaan 120 kantelua. Uusi puheenjohtaja sanookin toivovansa, että lehdet julkaisisivat vastineita ja oikaisuja nykyistä joustavammin.- Jos oikaisukynnys olisi matalampi, moni kiista jäisi siihen.Kolmevuotisen toimikautensa JSN:n puheenjohtajana Söderman aloittaa kuun vaihteessa, kun nykyisen puheenjohtajan, professori Olli Mäenpään kausi päättyy.