Kotimaa

Apteekit kärsivät työvoimapulasta

Apteekeilla alkaa olla pula farmaseuteista. Suomen Farmasialiitto vaatiikin, että farmaseutteja olisi Suomessa koulutettava nykyistä enemmän ainakin kolmen seuraavan vuoden aikana. Samalla on selvitettävä pidemmän aikavälin koulutustarpeet.Liiton mukaan farmaseuttien sisäänottokiintiöitä yliopistoissa on lisättävä. Koulutusyksiköille on tarjottava riittävät taloudelliset voimavarat koulutuksen läpiviemiseen.Koulutusmäärät eivät ole farmasialiiton mukaan kyenneet vastaamaan apteekkien toimintaympäristön muutoksen tarpeisiin. Apteekkien aukioloajat ovat pidentyneet ja farmaseuttien toimenkuva on monipuolistunut.- Ydintyö eli lääkeneuvonta on muuttanut muotoaan asiakkaiden tiedontarpeen lisääntyessä, kun lääkehoidot ovat muuttuneet entistä monimutkaisimmiksi. Myös huhtikuun alussa apteekeissa aloitettu lääkkeen vaihtaminen halvempaan rinnakkaisvalmisteeseen on lisännyt farmaseuttien työtä, liitosta todetaan.Farmasialiitto on huolestunut apteekeissa työskentelevien farmaseuttien jaksamisesta.