Elinkeinopolitiikka painottuu yhtiöihin

Seudulliset elinkeinoyhtiöt ottavat tulevaisuudessa pääroolin elinkeinopolitiikassa. Hallituksen ohjaava rooli pienenee ja EU:n vastaavasti lisääntyy. Läänien ja maakuntien vaikutus elinkeinopolitiikassa jää entistä vähäisemmäksi.Näin arvioivat asiantuntijavastaajat elinkeinopolitiikan tulevaisuutta Suomen Kuntaliiton ja kauppa- ja teollisuusministeriön toteuttamassa tulevaisuusbarometrissä.Yhteisöveroa pidettiin vastauksissa tärkeänä, koska se kannustaa elinkeinopoliittiseen toimeliaisuuteen. Osaamiskeskuksiin suhtauduttiin myönteisesti, mutta aluekeskusten tulevaisuutta pidettiin synkkänä.Suurimpana muutoksena vastaajat pitävät seutuistumista. Seutuyhteistyön esteeksi voi kuitenkin nousta se, että kunnat kilpailevat hyvistä veronmaksajista.