Talviajan nopeusrajoituksia ei haluta aikaistaa

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mielestä talviajan nopeusrajoitusten voimaantuloa ei tule aikaistaa marraskuun alusta lokakuun alkuun, ellei siihen ole alueellista syytä. Valiokunta on siten eri mieltä kuin Tiehallinnon johtoryhmä. Se päätti kesäkuussa, että kuluvana vuonna talvirajoitukset tulevat voimaan kaikissa piireissä jo lokakuun alusta.Yleisohjeiden mukaisesti nopeusrajoitusten kestoaika on koko maassa marraskuun alusta helmikuun loppuun. Moottoriteillä rajoitus on silloin 100 kilometriä tunnissa ja pääosalla muuta tieverkkoa 80 kilometriä tunnissa.Tiehallinto perustelee päätöstään alkutalven liikenteen korkeilla onnettomuusriskeillä.Valiokunta antoi tänään asiasta lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle. Talviajan rajoitusten aikaistamiseen on sen mielestä aihetta alueellisesti vain silloin, kun alueelle on odotettavissa vaikeat sää- ja keliolosuhteet tai poikkeuksellisen suuri pimeyden ja hirvien aiheuttama onnettomuusriski.