Piispa arvostelee nopeutettua turvapaikkamenettelyä

Piispa Ilkka Kantola arvostelee ns. nopeutettua turvapaikkamenettelyä, joka on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2000. Vaikka menettelyllä pyritään vähentämään hakemusruuhkaa, on vaarana, että hakijalla ei ole mahdollisuutta selvittää tarpeeksi perusteellisesti turvapaikan tarvettaan.- On mahdollista, että joissakin tapauksissa yksilön ihmisoikeudet vaarantuvat vakavasti. Ruuhka on ratkaistava lisäämällä resursseja, huomautti Kantola pohtiessaan ulkomaalaisten asemaa Suomessa.Kantola piti luterilaisen kirkon piispainkokouksen avauspuheen tänään Porissa, jossa arkkipiispa Jukka Paarman johtama kokous pidetään kaksipäiväisenä.Toistakymmentä aihetta sisältävällä asialistalla ovat mm. kysymykset ulkomaalaisten ja maahanmuuttajien asemasta kirkossa ja piispainkokouksen jäsenmäärän vähentämisestä.