Sosiaali- ja terveysministeriötä moititaan tutkimusrahojen hallinnoinnista

Valtiontalouden tarkastusvirasto moitiskelee sosiaali- ja terveysministeriötä tutkimus- ja kehittämisrahojen puutteellisesta hallinnoinnista. STM:n tutkimusrahat ovat olleet ministeriön mukaan nyt ensi kertaa viraston syynissä. STM on saanut tehdä tarkastusvirastolle selvää siitä, miten eri tutkimusprojekteissa on toimittu ja mitä hyötyä niistä on ollut.Valtiontalouden tarkastusviraston mielestä STM:n projekteista saatua tutkimustietoa ei aina ole osattu hyödyntää. Niistä saatujen kokemusten analysointiin ei myöskään ole kiinnitetty riittävästi huomiota ja määrärahojen hallinnoinnissa on ollut puutteita.Lisäksi valtiontalouden tarkastusvirasto arvostelee ministeriötä siitä, ettei STM ole yleensä kilpailuttanut tutkimus- ja kehittämishankkeita.STM:n tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kari Vinni myöntää, että tutkimusprojektien hyödyntämisessä on voinut olla puutteita. Vinnin mukaan kilpailuttaminen ei kuitenkaan käy, jos joku laitos pystyy tekemään tutkimuksen toisia paremmin.