Ahkera käsien pesu vähensi sairaalainfektioita Turussa

Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) lähes kaksi vuotta kestänyt sairaalahygieniaprojekti tuotti odotettua paremmat tulokset. Tehostettu käsien hygienia vähensi sairaalainfektioita noin kolmanneksella TYKS:ssä ja aluesairaaloissa. Käsien huolellinen pesu säästää sairaan varoja yli kolme miljoonaa euroa vuodessa.TYKS:ssä alkunsa saaneiden sairaalainfektioiden määrä väheni hygieniahankkeen aikana 39,5 prosenttia ja sairaalainfektion saaneiden potilaiden lukumäärä 31 prosentilla. Kun otetaan huomioon muissa hoitolaitoksissa sattuneet infektiot, niin vähennys nousee 41 prosenttiin.TYKS:n tilanne parani systemaattisella käsihygienian parantamisella. Henkilökunta teki käsihuuhtelun välittömästi ennen jokaista potilaskosketusta ja heti sen jälkeen.Sairaalan mukaan toimi saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta pysyvän käyttäytymismuutoksen aikaansaaminen vaati sitkeyttä ja ponnistelua.Viime vuonna käsihuuhdetta kului TYKS:ssä yli 7 000 litraa, joka on 31,3 litraa tuhatta hoitopäivää kohti. Aluesairaaloissa käytettiin huuhdetta 2 200 litraa eli 15,8 litraa tuhatta hoitopäivää kohti. Projektin kustannukset olivat 101 000 euroa vuodessa.