Luhtanen: Rautatieliikenteen tulevaisuus turvattava

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen (sd.) korostaa, että rautatieliikenteen tulevaisuus on turvattava. Hän muistutti, että Suomi tukee EU:n pyrkimyksiä kasvattaa rautatieliikenteen markkinaosuutta. Kilpailun avaamista ei ole kuitenkaan nähty tärkeimmäksi keinoksi rautatieliikenteen aseman parantamisessa.Rataverkon kunnosta on myös huolehdittava. Luhtasen mukaan liikenne- ja viestintäministeriön keskeiset tämän syksyn budjettihuolet ovat liittyneet radanpidon rahoitukseen.Luhtasen mielestä on kuitenkin selvää, ettei rautatieliikenteen rahoitusta voida jättää yksin valtion epävarman lisärahoituksen varaan. Hän huomautti, että ministeriön on pyrittävä radanpidon toiminnan tehostamiseen ja radanpidon kustannusten alentamiseen.Viime kädessä valtio-omistajan intressissä on Luhtasen mukaan oltava kansallisen rautatieyhtiön tulevaisuuden turvaaminen. Lisäksi omistajan on Luhtasen mielestä osattava asettaa lyhyen aikavälin tavoitteensa niin, etteivät ne vaaranna yhtiön toimintaa pidemmälläkään aikavälillä.