Vanhemmille ohjeet lapsen jouduttua rikoksen uhriksi

Stakes ja kolme ministeriötä ovat antaneet ohjeita viranomaisille ja lasten vanhemmille tilanteisiin, joissa on syytä epäillä lapsen joutuneen rikoksen kohteeksi. Stakesin ohjeiden mukaan on asiasta tehtävä heti ilmoitus lastensuojeluviranomaisille, jos on perusteltua syytä epäillä lapsen pahoinpitelyä tai seksuaalista hyväksikäyttöä.Ilmoituksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti, mutta epäilyt on perusteltava. Lastensuojeluilmoituksesta ja sen sisällöstä ilmoitetaan lapsen huoltajalle.Lastensuojelu ilmoittaa poliisille tietoonsa tulleet epäilyt seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja sellaiset pahoinpitelyt, joissa lapselle on aiheutunut vammoja. Epäilyt perustellaan.Ohjeiden lisäksi on julkaistu Jos joudut rikoksen uhriksi -esitte. Esitteessä on kohta Lapsi rikoksen uhrina.Lasten vanhempia neuvotaan ilmoittamaan kaikki lapseen kohdistuneen rikoksen epäilyt poliisille. Lapsi tarvitsee esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin oman edustajan, jos lapsen ja vanhempien edut ovat ristiriidassa.