Sydämen vajaatoimintaan etsitään apua uudesta lääkkeestä

Sydämen vajaatoimintaan etsitään apua uudesta lääkeaineesta. Laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa kartoitettiin kandesartaanin vaikutusta kroonisesta sydämen vajaatoiminnasta kärsivien potilaiden kuolleisuuteen ja sairaalahoidon tarpeeseen.Tutkimuksessa havaittiin, että niillä potilailla, jotka eivät haittavaikutusten takia voineet käyttää niin sanottua ACE-estolääkitystä, kandesartaani peruslääkityksen lisänä vähensi kuolleisuutta ja sairaalahoitoa yli viidenneksen. Estolääkitystä käyttävillä kandesartaani lisälääkkeenä supisti puolestaan sydänkuolleisuuden määrää noin 15 prosenttia. Myös diabeteksen esiintyvyys sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla väheni kandesartaanin vaikutuksesta noin 22 prosenttia.CHARM-projektiksi nimetyn tutkimuksen Suomen pääkoordinaattori, sydäntautien erikoislääkäri Matti Niemelä Oulun yliopistollisesta keskussairaalasta uskoo, että tulokset kandesartaanin vaikutuksesta sydän- ja verisuonitautikuolemiin muuttavat jatkossa hoitokäytäntöjä.