Sähköliesi kotien yleisin sähkölaitepalojen aiheuttaja

Sähköliesi on kotitalouksien yleisin sähkölaitepalojen aiheuttaja. Sähkölaitteet aiheuttavat joka vuosi noin 2 000 rakennuspaloa. Turvatekniikan keskuksen Tukesin mukaan liesipaloja syttyy vuosittain yli 300 ja muissakin Pohjoismaissa liesipalot ovat yleisiä. Norjassa ja Tanskassa liesipaloja on vuosittain pari-kolmesataa ja Ruotsissa jopa yli tuhat. Suomen työtehoseuran vuonna 2002 teettämässä kotitalouskoneiden käyttöturvallisuustutkimuksessa selvisi, että yli kolmasosalle lapsiperheistä on sattunut jonkinlainen vaaratilanne lieden kanssa. Liesipalot johtuvat usein siitä, että lieden keittolevy tai uuni on syystä tai toisesta jäänyt tarkoituksetta päälle. Monissa paloissa alkoholilla on osuutta asiaan. Yleinen syy on myös liesituulettimen huono kunto.