Presidentti avasi sotainvalidien syyskeräyksen

Tasavallan presidentti Tarja Halonen kiinnitti huomion sotainvalidien avustustoiminnan tärkeyteen avatessaan 60. sotainvalidien viikon ja syyskeräyksen radiossa ja televisiossa. Hän korosti, että vähävaraistenkin sotainvalidien tulee voida käyttää tarvitsemiaan palveluja.- Sotainvalidien avustajatoiminnalla autetaan sotainvalideja ja heidän puolisoitaan ja leskiään selviytymään kotona mahdollisimman pitkään. Heille annetaan apua aivan tavallisissa arjen askareissa. Samalla voidaan myös helpottaa monien sotainvalidien kokemaa yksinäisyyttä, mainitsi presidentti Halonen.Sotainvalidien syyskeräyksen tuotto on aina käytetty sellaisten sotainvalidien auttamiseen, jotka ovat eniten avun tarpeessa. Nyt hankittavilla varoilla tuetaan keski-iältään 82-vuotiaiden sotainvalidien arjessa selviytymistä muun muassa hankkimalla heille kotiapua ja tukemalla asuntojen kunnostamista. Keräyksen tuotto käytetään kokonaisuudessaan sen alueen sotainvalidien hyväksi, jolta varat on kerätty.