Pitkästä sähkökatkosta saa nyt korvausta

Huomenna astuu voimaan sähkömarkkinalain uudistus, joka velvoittaa verkonhaltijat maksamaan asiakkailleen korvausta pitkistä sähkökatkoista.Niin sanottuun vakiokorvaukseen on oikeus silloin, kun sähköt ovat poikki vähintään 12 tuntia. Käytännössä kotitalouksille korvataan 12-24 tunnin katkosta muutamia kymmeniä euroja. Maksimikorvaus vuorokausia kestäneestä sähkökatkosta on 700 euroa.Summa hyvitetään automaattisesti sähkölaskussa. Korvauksen saaminen ei edellytä katkon aiheuttaminen vahinkojen näyttämistä toteen.Lainsäätäjän tarkoituksena on, että tavanomaisten syysmyrskyjen aiheuttamat sähkökatkot korvataan. Monissa sähköyhtiöissä ollaan kuitenkin sitä mieltä, että voimakkaiden myrskyjen aiheuttamia sähkökatkoja ei välttämättä tarvitse korvata. Yhtiöt vetoavat siihen, että joskus vian nopea korjaaminen vaarantaisi sähkömiesten turvallisuuden.