ESS: Poliisille poikkeuksetta telekuuntelulupa

Poliisi on viime vuosina saanut poikkeuksetta luvan telekuunteluun sitä hakiessaan. Viime vuonna poliisille myönnettiin yli 1 200 lupaa kuunnella rikoksesta epäiltyjen puheluja.Lauantain Etelä-Suomen Sanomien mukaan eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa onkin kiinnitetty huomiota siihen, ettei edes lupakäytäntöä viime kädessä valvovassa sisäministeriössä tiedetä, miksi myönnettyjen lupien määrä on useita satoja suurempi kuin virallinen tilasto kertoo.Apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio on joutunut puuttumaan myös tapauksiin, joissa alioikeudet ovat sallineet laittoman puhelinliikenteen tarkkailuun.Rautio pitääkin erittäin suotavana sitä, että poliisijohto kiristäisi telekuuntelun valvontaa.