Turvapaikanhakijoiden omaehtoista paluuta kannustetaan

Sisäministeriön asettama työryhmä esittää, että turvapaikanhakijoiden omaehtoista paluuta ryhdyttäisiin kannustamaan. Sitä voitaisiin tarjota kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden lisäksi myös kaikille ulkomaalaisille, jotka oleskelevat Suomessa ilman lupaa.Ulkomaalaislakiin tulisi työryhmän mielestä lisätä uusi omaehtoisen paluun käsite. Sen toteutuminen edellyttäisi, ettei asianomainen vastusta paluuta ja suostuu yhteistyöhön viranomaisten kanssa osallistumalla matkustusasiakirjojen hankkimiseen.Kun ulkomaalainen lähtee maasta omaehtoisesti, hänen matkakustannuksensa voitaisiin tarvittaessa korvata kotipaikkakunnalle saakka. Työryhmä ei kuitenkaan esitä niin kutsutun paluurahan eli matkakustannukset ylittävän korvauksen maksamista.Tässä suhteessa tulee kuitenkin seurata tarkasti eurooppalaisen käytännön ja linjausten kehittymistä.