Hallitus linjasi neuvottelutavoitteita HVK:hon

Hallitus on linjannut Suomen neuvottelutavoitteita lokakuussa alkavaan EU:n hallitustenväliseen konferenssiin, jossa EU:n uusi perustuslaki on määrä viimeistellä.Hallitus haluaa muutoksia EU:n toimielimiä koskevaan ratkaisuun, mutta on valmis hyväksymään ehdotuksen EU-presidentistä sillä varauksella, että toimielinten välinen tasapaino ja jäsenvaltioiden välinen tasa-arvo turvataan. EU-presidentin tehtävät tulee rajata tarkasti ja häneltä on vaadittava riippumattomuutta ja itsenäisyyttä samaan tapaan kuin komissaareilta.Hallitus pitää tärkeänä, että komissiossa on tulevaisuudessakin yksi äänivaltainen jäsen ja että tehtäväjako perustuu jäsenvaltioiden tasapuoliseen vuorotteluun.Ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja yhteispuolustuksen osalta hallitus painottaa voimakkaasti sitä, että näitä osa-alueita on kehitettävä koko EU:n yhteisinä kysymyksinä.Pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) ei lähtenyt laittamaan Suomen tavoitteita mihinkään tärkeysjärjestykseen. Hän korosti, että kokonaisuus ratkaisee. Vanhasen mukaan Suomi pyrkii vaikuttamaan niin, että HVK:sta tulee aito neuvottelu.