Kotimaa

Tutkimus: Työtyytyväisyys on järjestelykysymys

Tyytyväisyys töissä riippuu selvästi eniten siitä, kuinka työolosuhteita, organisointia ja niiden myötä työilmapiiriä on viitsitty kehittää. Palkkaus ei Metallityöväen liiton jäsentutkimuksen mukaan näytä vaikuttavan suoraan työtyytyväisyyteen.Tutkimustulokset perustuvat yli 1 000 Metalliliiton jäsentä käsittävään kyselytutkimukseen. Työntekijöiltä kysyttiin erityisesti työn muotoilun ja organisoinnin sekä työolosuhteiden ja työilmapiirin yhteyttä työtyytyväisyyteen.Tulosten mukaan siellä, missä työ on järjestetty ryhmä- tai tiimityöksi tai käytössä on työn kierto, koetaan tyytyväisyyttä työhön useammin kuin muulla tavoin organisoidussa työssä- Kun työntekijä kokee, että hänen osaamisensa on käytössä ja että hänellä on mahdollisuus kehittyä työssään, hän on tyytyväisempi kuin sellainen työntekijä, joka katsoo pystyvänsä tarjottua vaativampaan työhön, sanoo liiton tutkija Veikko Lehtonen.Lisäksi työntekijä, joka saa tiedon työtään koskevista muutoksista ennen muutokseen johtavaa päätöksentekoa, on tyytyväisempi kuin pimennossa pidetty kumppaninsa.