YTN: Yritysten vastuuta lisättävä irtisanomistilanteissa

Akavalaisen Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestön YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi perää yrityksiä suurempaan vastuuseen irtisanomistilanteissa.Yhteistoimintalakia olisi hänen mielestään uudistettava niin, että siihen lisättäisiin erityinen yritysten yhteisvastuupaketti. Tämä voisi Kaupin mukaan sisältää mm. uudelleen- ja muuntokoulutusta, tuettua, tehokasta työnhakua ja työllistämishankkeita.- Kaukonäköisissä yrityksissä tällaisia toimia on jo toteutettukin hyvällä menestyksellä, hän sanoi tänään toimittajaseminaarissa Uppsalassa.Jos yritykset hoitavat irtisanomiset tökerösti, siitä seuraa jäljelle jäävän työvoiman motivaation lasku ja yrityksen maineen kolhiintuminen, Kauppi sanoo.Irtisanomisten hillitsemiseksi olisi Kaupin mukaan myös tarkennettava sitä, mitä työsopimuslaissa tarkoitetaan taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä, joita käytetään perusteina irtisanomisiin.- Tällaisenaan laki mahdollistaa irtisanomiset ilman, että työn määrässä on tapahtunut muutoksia. Lakia tulisi muuttaa tai ainakin selventää sen soveltamismahdollisuuksia, Kauppi esitti.