Vilén: SDP:n kanta heikentää neuvotteluasemia

Eduskunnan konventtiedustajana lyhyen aikaa toiminut kokoomuksen kansanedustaja Jari Vilén oudoksuu sitä, että SDP on valmis hyväksymään Euroopan unionille pysyvän presidentin.Vilén sanoo, että SDP:n kanta heikentää Suomen neuvottelulähtökohtia etsiä tasapainoisempaa ratkaisua EU:n instituutioiden osalta.SDP:n puoluehallitus listasi tänään kolme asiaa, joita EU:n tulevaisuuskonventin ehdotuksessa pitäisi vielä korjata. Presidenttiä koskeva ehdotus ei ollut listalla. Vilén toivoo, että hallitus ottaisi kielteisen kannan uusien instituutioiden perustamiseen EU:n sisälle.SDP:n listalla oli sen sijaan kysymys unionin komissaareista. Puolue haluaa, että jokainen EU:n jäsenmaa voi tulevaisuudessakin nimittää täysivaltaisen komissaarin. Lisäksi SDP:n mielestä julkiset hyvinvointipalvelut pitää suojata kansainväliseltä kilpailulta. Tämän vuoksi konventin ehdotuksesta pitää poistaa yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvät tulkinnanvaraisuudet.Kolmantena asiana SDP korostaa, että puolustuspolitiikkaa on kehitettävä kaikkien jäsenmaiden yhteistyönä tasavertaisuuden ja avoimuuden periaatteiden pohjalta.