Kuntaliitto: Iltapäivätoiminnalta toivotaan liikoja

Kuntaliiton mukaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan kohdistuu turhan suuria odotuksia. Liitto korostaa, että kuntien on voitava järjestää toiminta käytettävissä olevien määrärahojen ja tilojen mukaisesti.Sen mukaan toiminnan on oltava kunnille vapaaehtoista. Olosuhteista riippuen niiden tulee voida järjestää palvelut joko itse tai ostaa ne ulkopuolelta. Kuntaliitto korostaa, että myös erilaisten järjestöjen, seurojen ja seurakuntien apua tarvitaan alaluokkalaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan turvaamiseksi.Valtion budjettiin esitetty 20 miljoonan euron määräraha on Kuntaliiton mukaan odotuksiin nähden alimitoitettu. Liiton mielestä onkin välttämätöntä, että niin kunnilla kuin muillakin toiminnan tarjoajilla on oikeus periä aamu- ja iltapäivätoiminnasta maksua kustannusten kattamiseksi.Hallituksen esitys koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevasta lainsäädännöstä annetaan eduskunnalle ensi kuussa.