HS: Perheväkivaltaa koskevia lakeja aiotaan tiukentaa

Perheväkivaltalakeja aiotaan tiukentaa, kertoo tämän aamun Helsingin Sanomat. Oikeusministeriössä on viimeistelyvaiheessa lakiehdotus, joka toteutuessaan muun muassa mahdollistaisi perheenjäsenen karkottamisen yhteisestä kodista määräajaksi.Perheen sisäisellä lähestymiskiellolla olisi tiukemmat vaatimukset kuin muilla lähestymiskielloilla. Sitä ei esimerkiksi voitaisi määrätä pelkän häirinnän vuoksi, vaan perheen sisäiseen lähestymiskieltoon vaadittaisiin aina vapauteen, henkeen tai terveyteen kohdistuva uhka. Perheen sisäinen lähestymiskielto voitaisiin määrätä enimmillään kolmeksi kuukaudeksi, kun muut lähestymiskiellot voivat olla vuoden mittaisia. Perheen sisäinen lähestymiskielto voitaisiin uusia periaatteessa kuinka monta kertaa tahansa.Lakiehdotuksen mukaan perheen sisäinen väkivalta vietäisiin myös nykyistä useammin oikeuteen. Ehdotuksessa esitetään poistettavaksi rikoslain luvusta niin sanottu vapaan tahdon pykälä. Sen mukaan syyttäjä voi nykyään jättää syytteen nostamatta, jos pahoinpitelyn uhri sitä vakaasta tahdostaan pyytää.