Kotimaa

EN: Terrorintorjunta ei saa polkea ihmisoikeuksia

Euroopan neuvosto varoittaa jäsenmaitaan luopumasta ihmisoikeusperiaatteista terrorismin vastaisessa taistelussa. EN:n parlamentaarisen yleiskokouksen torstaina hyväksymässä kannanotossa huomautetaan, ettei terrorismista epäiltyjä tule myöskään luovuttaa sellaisiin maihin, jossa heitä saattaa uhata kuolemanrangaistus.Kannanotto sisältää suoraa arvostelua mm. Ison-Britannian menettelylle. Maa on ilmoittanut varaavansa itselleen oikeuden poiketa henkilöiden pidättämistä koskevista Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräyksistä.Yleiskokous totesi, ettei terrorismin vastustaminen anna perusteita olla noudattamatta kansalaisten oikeuksia ja vapauksia koskevia määräyksistä. Jäsenmaita kehotettiin lisäksi ratifioimaan EN:n terrorismin vastaiset sopimukset, elleivät ne ole jo tehneet sitä.