Uutiset

Kaasuputken reitillä useita kulttuuriperintökohteita

Itämereen suunnitellun kaasuputken reitillä sijaitsee useita kulttuuriperintökohteita. Siitä huolimatta Museovirasto on antanut hyväksyntänsä putken rakentamiselle.

Museovirasto on kartoittanut alueen yhdessä kaasuputken rakentamiseen lupaa hakevan Nord Streamin kanssa. Kartoituksessa löydettiin seitsemän kulttuuriperintökohteeksi määriteltyä vanhaa laivanhylkyä. Kartoitus kesti kymmenen kuukautta, ja sen kustannuksista vastasi Nord Stream.

Virasto on pitänyt tärkeänä kulttuuriperinnön suojelua alueelle, vaikka Suomen talousvyöhykkeellä ei sovelleta muinaismuistolakia.

Hankkeella ei ole vielä vesilain mukaista rakentamislupaa. Luvan myöntää Länsi-Suomen ympäristölupavirasto. Valtioneuvosto antoi hankkeelle hyväksyntänsä viime viikolla, ja päätöksestä on tehty yksi valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ruotsi, Saksa, Tanska ja Venäjä ovat jo antaneet suostumuksensa putken rakentamiselle.

Nord Stream on ilmoittanut, että sen tavoitteena on aloittaa putken rakennustyöt vuoden alussa. Putkessa on tarkoitus virrata kaasua viimeistään parin vuoden kuluttua.