Uutiset

Selvitys: Päivähoitoon päästävä myös toiseen kuntaan

Tuoreen selvityksen mukaan päivähoidon valinnanvapautta on laajennettava siten, että lapsen voi viedä päivähoitoon myös muualle kuin omaan asuinkuntaansa.

Lähtökohtana olisi, että päivähoitoa voisi kaikissa tilanteissa hakea toisesta kunnasta, mutta palvelua tarjottaisiin vain, jos toisen kunnan päivähoidossa on tilaa.

Päivähoitopalvelun avaamisen toivotaan tuovan apua esimerkiksi niille, jotka käyvät toisella paikkakunnalla töissä.

Selvityksen teetti sosiaali- ja terveysministeriö.