Uutiset

Lautaskiistaan selvyys ehkä vasta helmikuussa

Niin sanottuun lautaskiistaan saadaan ehkä selvyys vasta eduskunnan joululoman jälkeen. Eduskunnan perustuslakivaliokunta ratkaissee kantansa valtioneuvoston kirjelmään Suomen EU-edustautumisesta vasta eduskunnan palattua lomalta helmikuussa.

Valiokunta kuuli tänään valtiosääntöasiantuntijoita sekä valtioneuvoston ja tasavallan presidentin kanslioiden edustajia. Valiokuntalähteiden mukaan asiantuntijat eivät nähneet valtioneuvoston kirjeessä ongelmia.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Kimmo Sasin (kok.) mielestä olisi edellytyksiä muodostaa valiokunnan kanta jo perjantain kokouksessa, mutta hienosäätö saattaa viedä päätöksen helmikuulle. Valiokunnan varapuheenjohtaja Jacob Söderman (sd.) piti asian käsittelyaikaa niin vähäisenä, että päätös jää alkuperäisen aikataulun mukaisesti helmikuulle.

Lautaskiistassa on kyse siitä, voiko tasavallan presidentti päättää osallistumisestaan EU:n huippukokoukseen. Valtioneuvoston mielestä Suomen edustaja on aina pääministeri ja jos kokoukseen kutsutaan ministereitä, valtioneuvosto päättää heidän osallistumisestaan. Presidentti on aiemmin osallistunut huippukokouksiin ulkoministerin sijasta.