Uutiset

Lukiot voivat nyt hakea mukaan tuntijakokokeiluun

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää haun lukion tuntijakokokeiluun. Tuntijakokokeilu tuo lisää valinnaisuutta reaaliaineiden opiskeluun.

Tuntijakokokeilun tavoitteena on saada kokemuksia nykyistä valinnaisemman tuntijaon ja yksilöllisempien opiskeluvalintojen toimivuudesta. Kokeilutuntijaossa pakollisten kurssien määrä laskee 30–34 kurssiin voimassa olevan tuntijaon 47–51 kurssista.

Kokeilulukioiksi valitaan noin 50 lukiota eri puolilta Suomea. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan lukiokentällä on toivottu rohkeampia uudistuksia, koska vuonna 2014 päätetyssä lukion tuntijaon muutokset jäivät pieniksi.

– Opiskelijoille se (valinnaisuuden lisääntyminen) merkitsee aivan uusia mahdollisuuksia syventyä opinnoissa ja rakentaa polkuja jatko-opintoihin jo lukion aikana, Grahn-Laasonen sanoo.

Grahn-Laasosen mukaan lukion tehtävänä on myös jatkossa luoda yleissivistystä, antaa valmiuksia jatko-opintoihin ja auttaa jokaista opiskelijaa löytämään oma opintopolkunsa.

– Yleissivistys on lukion keskeisin tehtävä. Yleissivistys ei ole pelkästään tietoa, vaan myös valmiuksia ja taitoja toimia nopeasti muuttuvassa maailmassa. Siihen kuuluu kyky ajatella monipuolisesti, hahmottaa kokonaisuuksia ja havaita asioiden yhteyksiä. Myös luovan ajattelun taito on osa yleissivistystä, ministeri Grahn-Laasonen toteaa.

Kokeilu kohdentuu lukion 1. elokuuta tänä vuonna ja ensi vuonna aloittaviin opiskelijoihin. Opiskelijat voivat itse valita, opiskelevatko he kokeilussa olevan tuntijaon vai vuonna 2014 hyväksytyn asetuksen mukaisen tuntijaon mukaan.

Kokeiluluvat myönnetään koulutuksen järjestäjille.

TS–STT