Uutiset

Puolet suomalaisista pitäisi joukot Afganistanissa

Puolet suomalaisista kannattaa kriisinhallintajoukkojen pitämistä Afganistanissa, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä. Näin siitäkin huolimatta, että suomalaisten vastuualueella Afganistanissa on sattunut viime kuukausina useita vaarallisia yhteenottoja.

44 prosenttia vastanneista totesi, että joukkojen pitää olla Afganistanissa niin kauan kuin niille on tarvetta. Noin kolmannes kyselyyn vastanneista vetäisi joukot pois mahdollisimman pian, ja 16 prosentilla ei ole asiasta mielipidettä.

Mielipide-eroja on kuitenkin eri ikäryhmien välillä paljon. Yli 50-vuotiaat suhtautuvat operaatioon huomattavasti nuoria kriittisemmin, ja 65 vuotta täyttäneistä lähes puolet vetäisi joukot pois. 25–34-vuotiasta sen sijaan peräti 59 prosenttia haluaa pitää joukot Afganistanissa.

Vaikka pääosa vastaajista kannattaa operaation jatkamista, useimmat eivät usko Suomen keskeisten tavoitteiden kuitenkaan toteutuvan Afganistanissa. Tavoitteina ovat olleet demokraattinen jälleenrakennus ja ihmisoikeuksien edistäminen.

TNS Gallup kysyi asiaa syyskuussa tuhannelta suomalaiselta.