Uutiset

Suomalaiset näyttävät vihreää valoa turkistarhaukselle

Suomalaisista kahdeksan kymmenestä sallii turkistarhauksen jatkumisen. Kannatus on käytännössä pysynyt samana viimeiset kymmenen vuotta. Asia selviää Keskisuomalaisen ja kolmen muun maakuntalehden Taloustutkimukselta tilaamasta gallupista.

Nyt tehdyssä tutkimuksessa joka viides nainen piti tarhausta täysin hyväksyttävänä. Toisaalta viidesosa naisista lopettaisi tarhauksen kokonaan.

Miehistä neljä kymmenestä suhtautuu tarhaukseen hyväksyvästi. Ehdottoman lopettamisen kannalla oli joka kymmenes haastateltu mies.

Vakain turkistarhauksen kannattaja on gallupin mukaan alle 50 000 asukkaan kaupungissa tai maaseudulla asuva keskituloinen mies, jolla on ammattitutkinto ja joka kannattaa poliittista keskustaa tai oikeistoa. Aktiivisin vastustaja on puolestaan kaupungissa asuva alle 30-vuotias naisopiskelija, joka äänestää vaaleissa vihreitä tai vasemmistoliittoa.

Kyselyyn haastateltiin tuhatta suomalaista.