Talous

Kuluttajien luottamus jatkoi vahvistumistaan

Kuluttajien luottamus jatkoi loppuvuonna alkanutta vahvistumistaan maaliskuussa. Tilastokeskuksen mukaan luottamusindikaattori oli maaliskuussa 11,2, kun se helmikuussa oli 10,6.

Vielä tammikuussa indikaattori oli 6,0.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin maaliskuussa 1 350:tä Suomessa asuvaa henkilöä.

Suomalaisten odotukset talouden kehityksestä heikkenivät hieman. Odotukset omista säästämismahdollisuuksista olivat maaliskuussa erittäin hyvät, mutta näkemykset omasta taloudesta olivat kokonaisuudessaan edelleen varovaiset.

Maaliskuussa 30 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Vielä helmikuussa tähän uskoi 35 prosenttia. Kuluttajista neljännes arvioi maan talouden huononevan.

Joka kymmenes suomalainen pelkäsi oman taloutensa heikentyvän seuraavan vuoden aikana. Talouden kohenemiseen luotti neljännes vastanneista.

Yritysten luottamus talouteen pysyi sen sijaan synkkänä maaliskuussa, selviää Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorista.

Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi maaliskuussa lähes ennallaan, mutta selvästi alle pitkäaikaisen keskiarvon. Rakennusyrityksissä odotukset olivat niin ikään vaatimattomat ja henkilöstömäärän ennustettiin vähenevän kevään aikana.

Palveluyritykset pitivät tilannettaan hieman aiempaa synkempänä. Myös vähittäiskaupan luottamus talouteen on edelleen hyvin heikko.