Talous

Rannikkokaupungit tulevalle hallitukselle: Suomelle kilpailukykyinen meriklusteri

Meriklusteri työllistää noin 40 000 henkilöä, ja lisäksi tuonnista 80 prosenttia ja viennistä 90 prosenttia liikkuu meriteitse. TS/Riitta Salmi
Meriklusteri työllistää noin 40 000 henkilöä, ja lisäksi tuonnista 80 prosenttia ja viennistä 90 prosenttia liikkuu meriteitse. TS/Riitta Salmi

Kuusi rannikkokaupunkia ja merialan keskeiset toimijat toivovat uudelta hallitukselta toimia Suomen meriklusterin kehittämiseksi.

Yhteisessä kannanotossaan toimijat korostavat, että suomalaista meriklusteria on rakennettava entistä kilpailukykyisemmäksi.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Turun, Vaasan, Porin, Kotkan, Rauman ja Uudenkaupungin kaupunginjohtajat sekä johtajat Meriteollisuus ry:stä, Satamaliitosta, Varustamoyhdistyksestä ja Satamaoperaattoreista.

Kannanotossa ehdotetaan, että uusi hallitus laatisi meriklusterille kilpailukykystrategian vuosille 2016–2022. Toimijoiden mukaan vastaavia strategioita on jo tehty useissa Suomen kilpailijamaissa.

– Oleellisen tärkeää on myös, että voimassaolevat, EU-komission meriliikenteen valtiontuen suuntaviivojen mukaiset tukitoimenpiteet varustamoelinkeinolle ylläpidetään Suomessa, kannanotossa huomautetaan.

Meriklusterin palveluksessa on yhteensä noin 40 000 henkilöä. Työpaikoista noin puolet on merikuljetusten ja logistiikan ja puolet meriteknisen tuotannollisen ja palveluliiketoiminnan piirissä. Klusterin vuosittainen liikevaihto on noin 14 miljardia euroa.

TS