Uutiset

Julkisella paikalla juopottelusta
rapsahtaa pian 20 euron rikesakko

Poliisin kiellosta piittaamattomasta juopottelusta julkisella paikalla saa jatkossa 20 euron rikesakon. Alle 20-vuotias saa 20 euron sakon myös, jos häneltä löydetään laillisesti valmistettua tai maahantuotua väkevää alkoholia, jonka ostamiseen ja hallussapitoon hänen ikänsä ei riittäisi. Alle 18-vuotiasta sakotetaan miedoistakin juomista.

Valtioneuvosto hyväksyi asiaa koskevan asetuksen muutoksen tänään. Rikesakon määräämisen edellytyksenä on, että kieltoja on rikottu tahallisesti.

Nykyisinkin järjestyslaissa säädetyn kiellon vastaisesta päihdyttävän aineen nauttimisesta voidaan määrätä 20 euron rikesakko. Jatkossa sakko on sama riippumatta siitä, mitä lakia alkoholijuomaa nautittaessa on rikottu.

Asetus liittyy eduskunnan jo aiemmin hyväksymiin ja marraskuun alussa voimaan tuleviin alkoholirikossäännösten uudistuksiin. Poliisille tulee muun muassa oikeus hävittää nuorten laittomasti pitämät viinakset. Juomat voidaan esimerkiksi kaataa suoraan viemäriin ilman mitään byrokratiaa.