Uutiset

Hus luopuu ylikäyttömaksuista

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri lakkaa perimästä kunnilta niin sanottuja ylikäyttömaksuja. Maksuja on peritty silloin, kun potilasta on jouduttu pitämään erikoissairaanhoidon sairaalassa kauemmin kuin hoito olisi edellyttänyt, koska jatkohoitopaikka on puuttunut.

Maksuista luovutaan syyskuun alussa. Ylikäyttömaksujen tarkoituksena on ollut nopeuttaa potilaiden jatkohoitoon siirtymistä, jotta Hus-sairaalat voisivat keskittyä erikoissairaanhoitoa tarvitseviin potilaisiin.

Kunta on velvollinen järjestämään hoitopaikan potilaalle, joka tarvitsee perusterveydenhuollon jatkohoitoa mutta ei erikoissairaanhoitoa.

Maksujen sijaan Hus pyrkii kehittämään jatkohoitoon siirtymisen käytäntöjä yhdessä perusterveydenhuollon kanssa. Hus on aloittanut projektin, jonka tarkoituksena on selkiyttää työnjakoa potilaan hoidossa.