Uutiset

Itämeren kalojen haitalliset aineet syyniin

Itämeren kalat ja kotimaiset järvikalat joutuvat suurennuslasin alle. Eviran johtamassa EU-kalat II -hankkeessa tutkitaan kalojen haitallisten aineiden pitoisuuksia.

Näytteiden perusteella tarkistetaan, onko nykyisiä kuluttajille annettuja kalan syöntisuosituksia syytä muuttaa.

Lisäksi Euroopan komissio hyödyntää tuloksia, kun se käsittelee Suomea ja Ruotsia koskevaa säännöstä vuoden 2011 aikana.

Tällä hetkellä Suomi ja Ruotsi voivat myydä alueellaan Itämerestä pyydettyä kalaa, vaikka niiden dioksiini- ja PCB -pitoisuudet ylittäisivät kaloille asetetut enimmäispitoisuudet.

Tutkijat tarkastelevat eri ikäisten ja -kokoisten kalojen pitoisuuksia muun muassa dioksiinin osalta. Kaloja vertaillaan lajeittain ja alueittain sekä Itämeressä että järvissä.

Tutkimustyöhön ja hankkeen rahoittamiseen osallistuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Suomen ympäristökeskus. Myös maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa tutkimusta.