Uutiset

Akavan kysely: Kolmen kuutosen malli saisi isät käyttämään perhevapaita

Monen akavalaisen mielestä niin sanottu kolmen kuutosen malli olisi paras keino lisätä isien perhevapaiden käyttöä. Järjestön teettämässä kyselyssä mallin arvioi parhaimmaksi 32 prosenttia vastaajista.

6+6+6-mallissa perhevapaista kuusi kuukautta kuuluisi äidille, kuusi isälle, ja kolmannen puolivuotiskauden käytöstä vanhemmat voisivat sopia keskenään.

Vastaajista noin joka viides katsoi, että isien perhevapaiden käyttö lisääntyisi parhaiten lisäämällä joustoja työaikoihin. Yhtä moni piti parhaana mallina sellaista, jossa parannetaan työntekijän mahdollisuutta palata samaan tai vastaavaan työtehtävän perhevapaan jälkeen.

TNS Gallupin tekemään kyselyyn vastasi tänä syksynä 844 työvoimaan kuuluvaa akavalaista.