Talous

Sokerijuurikkaan viljelijöille EU:sta miljoonan euron palautus

Arkistokuvassa nostetaan sokerijuurikasta säkyläläisellä tilalla syyskuussa 2009. TS/Jorma Pihlava
Arkistokuvassa nostetaan sokerijuurikasta säkyläläisellä tilalla syyskuussa 2009. TS/Jorma Pihlava

EU palauttaa sokerin tuotantomaksuja vuosilta 2001–2005. Suomessa sokerijuurikkaan viljelijöille palautettava määrä on korkoineen yhteensä noin miljoona euroa.

Sokeriteollisuus eli käytännössä Sucros Oy saa korkoineen noin 800 000 euroa. Palautukset maksetaan tileille perjantaina.

Euroopan unionin tuomioistuin päätti syyskuussa 2012, että komission tuotantomaksua säätelevät asetukset ovat pätemättömiä viitenä markkinointivuotena vuosina 2001–2005.

Tämän vuoksi Euroopan komissio on laskenut tuotantomaksujen määrät uudelleen ja ne on vahvistettu neuvoston asetuksessa.

Tuotantomaksut peritään vuosittain sokeriteollisuudelta. Teollisuus on voinut periä tästä maksusta noin 60 % sokerijuurikkaan myyjiltä. Näin ollen myös palautettavat määrät jakaantuvat sekä teollisuuden että viljelijöiden kesken.

Oikeutettuja palautuksiin ovat ne toimijat (sisältäen kuolinpesien ja maatalousyhtymien osakkaat), jotka ovat myyneet sokerijuurikasta sokeriteollisuudelle satokausina 2001–2005 ja jotka ovat palauttaneet ilmoittamislomakkeen Maaseutuvirastoon keväällä 2014.

Viljelijöille maksettavan palautuksen suuruus vaihtelee noin 10 ja 4 300 euron välillä. Keskiarvo palautuksille on noin 300 euroa. Alle 10 euron palautuksia ei makseta, eikä alle 17 euron palautuksille makseta korkoa Tullilain mukaisesti.

TS