Uutiset

Hallinnon keskittäminen tuottaa vaikeaa kieltä

Arkistokuvassa asiakas täyttää hakemusta Kansaneläkelaitoksen toimistossa Helsingin Kampissa 13. maaliskuuta 2013. Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa
Arkistokuvassa asiakas täyttää hakemusta Kansaneläkelaitoksen toimistossa Helsingin Kampissa 13. maaliskuuta 2013. Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa

Hallinnon keskittäminen tekee virkakielestä helposti kapulaista, sanoo virkakieltä tutkinut Ulla Tiililä Kotimaisten kielten keskuksesta Kotuksesta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan sote-uudistuksessa piilee riski, että kansalaisten asioista aletaan puhua entistä vaikeaselkoisemmin.

Tiililä sanoo, että kun useita pieniä yksiköitä kasataan tehokkuuden vuoksi yhteen, asioita joudutaan tarkastelemaan entistä yleisemmällä tasolla. Lopputulos voi olla, että hallinto puhuu niin abstraktisti, että sitä on vaikea soveltaa omaan ongelmaan.

Tiililä sanoo, että virkamiehet usein tietoisesti pyrkivät hyvään kieleen, mutta moni asia voi heikentää kieltä tahattomasti. Hyvää kieltä pitäisikin ajatella osana kaikkea tekemistä, ei vain irrallisena osa-alueenaan.

Tänään alkaa Hyvään virkakieleen! -kampanja. Sen tarkoituksena on saada mahdollisimman moni virasto ja kunta selkeyttämään kielenkäyttöään ja tekemään ymmärrettäviä tekstejä. Kampanja kestää ensi vuoden loppuun.

Kampanjassa on mukana pilottivirastoina Kela, Verohallinto ja liikenne- ja viestintäministeriö ja pilottikuntina Tampere ja Vaasa.

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen kertoo, että muun muassa tieliikennelain uudistus on otettu hyvän virkakielen pilottihankkeeksi.

– Se on erittäin hyvä hyvän virkakielen koetinkivi, koska se koskee jokaista suomalaista. Halutaan saada liikennesäännöt ja liikennekäyttäytymisen ohjeet, joita jokainen ymmärtää.

TS–STT