Uutiset

SuPer: Kestävyysvaje ei ratkea leikkaamalla

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin hallitus on huolestunut yhteiskunnan hyvinvointipalvelujen alasajosta ja vaatii maan hallitukselta voimakkaampia toimia harmaan talouden torjuntaan sekä valtion veropohjan aukkojen tukkimiseen.

Suomessa valtiontalouden tasapainotuksessa on otettu mallia EU:n toimintamallista, jossa yhdistyvät tiukka linja valtioiden menoihin ja tulopuolen heikko koordinointi. SuPerin mukaan harmaa talous torjutaan puheissa, mutta käytännön toimet torjuntatyössä ovat heikot.

EU:n komission arvion mukaan harmaan talouden osuus on koko Euroopan Unionissa noin 1 000 miljardia euroa, mikä tarkoittaa 2 000 euroa jokaista kansalaista kohti vuodessa. Jos tämä suhde on sama Suomessa, se tarkoittaa SuPerin mukaan yli 10 miljardin menetystä joka vuosi. Tämä summa on selvästi suurempi kuin julkisen talouden kestävyysvaje, jota nyt kuumeisesti yritetään pääasiassa leikkauksilla kaventaa.

SuPerin mukaan maahamme tarvitaan tehokas kansallisen tason verotusohjelma, jossa turvataan rehellisesti toimivien yritysten ja palkansaajien asema. Hyvinvointipalvelujen turvaamisen näkökulmasta ainoastaan rikkailla on varaa köyhään valtioon, koska heillä on varaa hankkia tarvitsemansa palvelut eivätkä he ole riippuvaisia julkisista palveluista.

SuPerin mielestä palveluja ei turvata eikä kestävyysvajetta hoideta vain menoja leikkaamalla.

TS