Uutiset

EU:n kemikaalivirasto alkoi häätää myrkkyjä kaupoista

Euroopan kemikaalivirasto on esittänyt EU:n komissiolle ensimmäiset seitsemän vaarallista ainetta, jotka pitäisi tässä vaiheessa saada luvanvaraisiksi. Aineet on valittu niiden 15 kemikaalin joukosta, jotka lokakuussa 2008 määriteltiin erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi.

Komissio päättänee kuluvan syksyn aikana, tuleeko kemikaaleista luvanvaraisia.

Luvanvaraiseksi esitettyjä aineita käytetään muun muassa sadetakeissa, suihkuverhoissa, patjoissa, elektroniikan palonestoaineissa, lisäaineina pvc-muoveissa, metallin työstöön tarkoitetuissa kemikaaleissa ja jopa kosmetiikassa.

Lupahakemusten laatiminen edellyttää yrityksiltä niin vaativia ja kalliita selvityksiä, että monen yrityksen odotetaan lopettavan aineen käytön ja siirtyvän turvallisempien aineiden käyttöön.

– Lupamenettelyn tarkoituskin on, että vaarallisempien aineiden käytöstä luovutaan niissä kohteissa, joissa käyttö ei ole ehdottoman välttämätöntä, sanoo ylitarkastaja Heikki Salonen Suomen ympäristökeskuksesta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kemianteollisuuden apulaisjohtaja Juha Pyötsiä uskoo, että kaikki luvanvaraiseksi ehdotetut hyväksytään sellaisenaan. Hänen mukaansa kemikaalien luvanvaraisuus lisääntynee reilusti.

Salonen taas epäilee, että tulevaisuudessa vain kymmenisen ainetta valitaan vuositasolla lupamenettelyn piiriin.

Jos luvanvaraiseksi muuttuvan aineen käytölle ei hae lupaa, aineen käyttö on lopetettava 1,5 vuotta lupa-ajankohdan jälkeen.

Yrittäjien pitäisi jo nyt ilmoittaa, että tuote sisältää erityistä huolta aiheuttavaa kemikaalia. Tällä hetkellä vain harvoissa tuotteissa on kyseinen merkintä.

– Esimerkiksi palonestoaineita on tuhansissa komponenteissa. Moni maahantuoja saattaa jopa lopettaa tuotteiden Suomeen tuomisen, jos tietoa niiden sisällöstä ei ole, Pyötsiä sanoo.

Asetuksen piirissä olevista aineista vain pienestä osasta on tähän mennessä selvitetty niiden vaaraominaisuudet riittävän perusteellisesti.

Aikaisempien tietojen perusteella arvioitiin, että EU:n alueella olisi käytössä noin 30 000 kemikaalia laajemmassa mitassa. Viime vuoden esirekisteröintien mukaan kemikaalimäärä olisi kuitenkin jopa 140 000.

Moninkertainen luku voi tosin selittyä sillä, että moni yritys on saattanut tehdä esirekisteröinnin, vaikka eivät rekisteröisikään kemikaalia lopulta. Salosen mukaan kemikaalimarkkinoilla jotkut pelaavat tällä hetkellä vilunkipeliä.

– Nyt on ilmaantunut kaiken maailman ”konsulttiyrityksiä”, jotka tarjoavat yrityksille ”apua” kemikaalien rekisteröinnissä. Nämä ”konsultit” ovat haistaneet bisneksen tässä. Ja jos totta puhutaan, ei näillä yrityksillä ole mitään asiallista tekemistä rekisteröinnin kanssa.

Esirekisteröintiä seuraavan varsinaisen rekisteröinnin käynnistyminen on takkuillut monen aineen osalta. Salonen epäilee, että epäillyt ”turhat” esirekisteröijät ovat osittain syypäitä.

Jos aineen rekisteröintiä ei saada tehtyä ajoissa, voi siitä olla dramaattisia seurauksia sitä valmistaville ja maahantuoville yrityksille ja kemikaalien käyttäjille.

Aineen toimitukset asiakkaille on tällaisissa tapauksissa lopetettava siihen asti, kunnes rekisteröinti on saatu tehtyä hyväksytysti. Rekisteröinnin ensimmäinen takaraja on jo marraskuussa 2010, joten rekisteröintiasiakirjojen valmistelu pitäisi olla jo täydessä vauhdissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Rekisteröinnistä myöhästyminen on hyvin paljon mahdollista. Tällä hetkellä niin sanottuja päärekisteröijiä on ilmoittautunut EU:n kemikaalivirastoon hälyttävän vähän, vain 1 000. Nyt on oikeasti jo kiire, Salonen toteaa.