Uutiset

Suomeen perustetaan
kansallinen kemikaalivirasto

Heikki Salonen kertoo, että tulevaisuudessa noin 10 kemikaalia valitaan lupamenettelyn piiriin.
Heikki Salonen kertoo, että tulevaisuudessa noin 10 kemikaalia valitaan lupamenettelyn piiriin.

Pahasti vajavaista kemikaalivalvontaa yritetään paikata perustamalla Suomeen uusi kemikaalivirasto. Uusi virasto syntyy, kun Suomen ympäristökeskuksen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston eli Valviran ja Elintarviketurvallisuusviraston eli Eviran kemikaalivalvontatoiminnot yhdistetään Turvatekniikan keskukseen (TUKES).

Virasto aloittanee toimintansa vuoden 2011 alussa.

Euroopan unionin komission mukaan kansalliseen toimeenpanoon, muun muassa kemikaalivalvontaan pitäisi satsata vuosittain 30 henkilön työpanos, mutta suomalaisviranomaiset pystyvät panostamaan vain 10 henkilön työvuosipanoksen.

– Onhan tämänhetkiset resurssit aika alakanttiin mitoitettuja. Varsinkin viime vuonna resurssit olivat koetuksella, kun kemikaalien esirekisteröinti alkoi päättyä, sanoo ympäristökeskuksen ylitarkastaja Heikki Salonen.

Salonen on myös Suomeen vuonna 2007 perustetun Euroopan unionin kemikaaliviraston sosioekonomisten vaikutusten arviointikomitean suomalaisjäsen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Päällekkäinen
työ vähenee

Kemikaalien esirekisteröinti liittyi uuteen REACH- eli kemikaaliasetukseen, jonka perusteella kaikki EU:n alueella valmistetut tai sinne tuodut kemikaalit piti esirekisteröidä EU:n kemikaaliviraston tietokantaan 1. joulukuuta mennessä vuonna 2008. Kaikki kemikaalit rekisteröidään portaittain vuoteen 2018 mennessä.

Perustettava virasto antaa toivoa suomalaiselle kemikaalivalvonnalle. Tähän asti ympäristökeskuksen ja Valviran valvontatyö on ollut ongelmallista, sillä molemmat viranomaiset ovat tehneet päällekkäisiäkin töitä. Tehtävien koordinointi lienee ainoa keino tehostaa kemikaalilainsäädännön edellyttämien tehtävien hoitamista, sillä hallitus ei näytä vihreää valoa kemikaaliviranomaisten resurssien lisäämiselle.

– Vaikka resursseja ei lisättäisi, tulevaisuudessa voimme käyttää olemassa olevia resursseja huomattavasti tehokkaammin. Nyt hajautettu hallinto tekee paljon samaa työtä, Salonen kertoo.

Toisaalta tilannetta tuskin helpottaa se, että kemikaalilainsäädännön toimeenpanosta ja valvonnasta vastaavat Valvira ja ympäristökeskus osallistuvat myös suurella panoksella EU:n kemikaaliviraston työhön.

Viranomaiset
helisemässä

REACH-asetuksen ja EU:n kemikaaliviraston lisäksi Valviraa ja ympäristökeskusta kuormittaa EU:n uusi kemikaalien luokitus- ja merkitysjärjestelmä, CLP-asetus, joka kulkee hyvin pitkälti käsi kädessä kemikaaliasetuksen kanssa. Salosen mukaan CLP:n takia viranomaisilla on kiirettä normaalia enemmän.

Uusi järjestelmä perustuu YK-tasolla valmisteltuun globaaliin luokitus- ja merkintäjärjestelmään, jonka käyttöönottoon on valtaosa maapallon maista jo sitoutunut.

– Yritysten pitää tehdä EU:n kemikaaliviraston tietokantaan marraskuuhun 2010 mennessä ilmoitus, miten he merkitsevät ja luokittelevat aineensa, Salonen tietää.