Uutiset

Pekkarinen keventäisi
lomautettujen ja työttömien veroja

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen mielestä hallituksen tulee varmistaa, ettei työttömyyden kasvu karkaa käsistä. Lääkkeeksi Pekkarinen tarjoaa kunnallisveron perusvähennyksen noston työttömille ja lomautetuille. Veronkevennysten kohdentaminen  kaikkiin veronmaksajiin taas Pekkarisen mukaan kasvattaisi liikaa valtion velkataakkaa
Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen mielestä hallituksen tulee varmistaa, ettei työttömyyden kasvu karkaa käsistä. Lääkkeeksi Pekkarinen tarjoaa kunnallisveron perusvähennyksen noston työttömille ja lomautetuille. Veronkevennysten kohdentaminen kaikkiin veronmaksajiin taas Pekkarisen mukaan kasvattaisi liikaa valtion velkataakkaa

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk) vaatii valikoituja veronkevennyksiä helpottamaan lomautettujen ja työttömien tilannetta.

– Ensi vuonna 650 000 – 750 000 ihmistä on ainakin osan vuotta vailla työtä ja heidän tulonsa laskevat. Kunnallisveron perusvähennyksen merkittävä nostaminen kohdistuisi pienituloisiin ja vähentäisi heidän verojaan. Se pitää nyt toteuttaa, kuten hallitusohjelmassa luvataan.

Veronkevennysten ulottamisen kaikkiin veronmaksajiin Pekkarinen jättäisi tällä kerralla väliin, koska sitä varten valtion pitäisi ottaa tuntuvasti lisää velkaa.

Keskustalaisen elinkeinoministerin vaatimus voi hallituksen elokuun budjettiriihessä nostaa kokoomusministerien niskakarvat pystyyn.

Kokoomus on suosinut mieluummin yleisiä veronkevennyksiä ja kavahtaa valtionvelan lisäämistä. Taloustaantumassa yleiset veronkevennyksetkin kutistunevat muutenkin inflaatiotarkistukseen, jolla estetään verojen kiristyminen. Vihreiden ministerit voivat kuitenkin asettua Pekkarisen tueksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Pekkarisen mielestä hallituksen pitää varmistaa, ettei työttömyys repeä käsiin.

– Sen estäminen on hallituksen suurin haaste sekä ensi vuoden budjetissa että samassa yhteydessä keskusteltavassa tämän vuoden lisäbudjetissa. Mörköä vastaan on taisteltava määrätietoisesti.

Pekkarinen on huolissaan myös pienten ja keskisuurten yritysten tilanteesta. Hän arvioi niiden talouden heikkenevän ratkaisevasti syksyn aikana.

– Toivon, että nyt löytyy yhteisymmärrys tutkimus- ja kehittämisvähennyksestä. Se antaisi kiihokkeita innovaatio- ja kehittämishankkeisiin, jotta pk-yrityksetkin olisivat iskussa, kun nousu tulee.

Pekkarinen kannattaa Suomen Yrittäjien esittämän carry back- järjestelmän käyttöönottoa. Vastaava järjestelmä on jo käytössä useissa EU-maissa.

Carry back- järjestelmässä tappiot voidaan kohdistaa taannehtivasti menneisiin tuloksellisiin vuosiin. Yritykset saisivat verottajalta palautuksia, tai ne voisivat käyttää rahat työnantajamaksujen ja arvonlisäverojen lyhennyksiin.

Velkaantumiseen
on varaa

Edellisen laman kokemuksista haavan sieluunsa saanut Pekkarinen vaatii hallitusta elvyttämään työttömyyden torjumiseksi silläkin uhalla, että siihen joudutaan käyttämään velkarahaa.

– Työttömyyden kärjistyminen on paljon ongelmallisempaa kuin kohtuullinen velkaantuminen. Velkaantuminen ei voi kuitenkaan ylittää euromaiden keskimääräistä velkaantumista. Nyt olemme yksi vähiten velkaantuneista jäsenmaista. Jos yritysten pyörät pysähtyvät ja yritykset menevät nurin, niin se on kalliimpi vaihtoehto.

Hän muistuttaa, että työttömyysprosentin nousu yhdellä prosenttiyksiköllä maksaa julkiselle sektorille lähes 300 miljoonaa euroa.

Pekkarinen pelkää, että työttömyysputkeen joutuneet suistuvat kokonaan työmarkkinoilta ja nousukauden alkaessa edessä on työvoimapula.

Matalapalkkatuki
alle 25-vuotiaille

Nuorisotyöttömyyden torjunnassa Pekkarinen ottaisi käyttöön alle 25-vuotiaiden matalapalkkatuen. Samanlainen tuki on käytössä yli 54-vuotiaiden työllistämisen edistämiseksi ja siitä on hänen mukaansa saatu hyviä kokemuksia.

Työttömyyden pahentumista hän loiventaisi myös aikaistamalla hankkeita, jotka pitää joka tapauksessa tehdä. Elinkeinoministeriössäkin on nippu uusiutuvan energian tehostamiseen tähtääviä hakemuksia.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Pekkarinen kiittelee hallituksen tähän asti tekemiä elvytystoimia, mutta pitää niitä riittämättöminä.